“நான் இருக்கும்போது எதற்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை” பெருமாளின் ஹஸ்தங்கள் விளக்கம்

Read Time:2 Minute, 29 Second

தன்னை வணங்குபவர்களுக்கு சகல ஐஸ்வரியங்களும் தந்து வாழ்வின் துன்பங்களை போக்கி நிலையான இன்பம் தருவதில் பெருமாளுக்கு நிகர் பெருமாளே. செல்வத்தில் சிறந்த ஸ்ரீதேவியை தன்னுள்ளே நிறுத்தி, தேடிவரும் பக்தர்களுக்கு கேட்கும் வரங்களை வாரிவழங்கி வரும் பெருமான்கள் பல திருக்கோவில்களில் ஒவ்வொருவிதமாக தம் திருக்கரங்களை வைத்துக்கொண்டு இருப்பார்கள். உலகில் பலவித துன்பங்கள், ஆபத்துகள், மரணத்துக்கு நடுவே நிற்கும் நமக்கு பெருமாள் தன் கையை காட்டி ‘அபயம்’ என்று சொல்கிறார்.

பெருமாள் திருக்கரங்களுடன் சேவை சாதிப்பதை ஹஸ்தம் என்று வழங்குவர். பலவகை ஹஸ்தங்களில் மிகவும் பரவலானவை,

1. அபய ஹஸ்தம்

2. வரத ஹஸ்தம்

3. ஆஹ்வான ஹஸ்தம் ஆகும்.

இவை “நான் இருக்கும்போது நீங்கள் எதற்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை; கவலைப்பட வேண்டியதில்லை” என்பதாகும்.

“அபய ஹஸ்தம்”

ஸ்ரீரங்கம்.

பெருமாள் தன வலது திருக்கரத்தின் விரல்களை மேல் நோக்கி வைத்து இருப்பார். இதற்கு பொருள் “அஞ்சேல்! பயப்பட வேண்டாம். அபயம் தருகிறேன்” என்பதாகும். இது பல கோவில்களில் காணப்படும் ஹஸ்தம். ஸ்ரீவைணவத் திருப்பதிகளில் முதலாவதாகவும், பூலோக வைகுண்டம் என போற்றப்படும் திருவரங்கம் கோவிலில் உற்சவர் நம்பெருமாள் அபய ஹஸ்தம் வைத்துள்ளார்.

“வரத ஹஸ்தம்”

பெருமாள் தன வலது திருக்கரத்தின் விரல்களை தன் திருவடியை காட்டி வைத்திருப்பார். இதன் பொருள், “தன் திருவடியை சரணம் என்று அடைந்தவருக்கு, சரணாகதி தருவேன்” என்பதாகும். திருப்பதி மூலவர், வேங்கடநாதன் வரத ஹஸ்தம் வைத்துள்ளார்.

“ஆஹ்வான ஹஸ்தம்”

பெருமாள் தன் வலது அல்லது இடது திருக்கரத்தின் ஆள்காட்டி விரலை சற்று மடக்கி நம்மை நோக்கி வைத்திருப்பார். இதன் பொருள், “அவர் நம்மை அருகில் வா நான் ரக்ஷ்கிறேன்” என்பதாகும். திருவல்லிக்கேணி தெள்ளியசிங்கர் உற்சவர் ப்ரஹலாத வரதன் ஆஹ்வான ஹஸ்தம் வைத்துள்ளார்.