‘சைட்டோகைன் புயலை உருவாக்கி’ மனிதர்களின் உடல் உறுப்புகளை கொரோனா வைரஸ் செயல் இழக்கச் செய்வது எப்படி…?

உடலின் வெளிப்புறத்தில் பரவிய கொரோனா வைரஸ் கண், மூக்கு மற்றும் வாய் ஆகியவற்றின் மூலம் தொண்டை குழாய் வழியாக மனித உடலுக்குள் செல்கிறது. அப்படி செல்லும் வைரஸ் மூக்கும், வாயும் சேரும் இடத்தில் சில...
No More Posts