அரிதான புலிகள்… இந்தியாவின் தேசிய விலங்கானது எப்படி…? சுவாரஸ்ய தகவல்கள்

கம்பீர நடை, கூர்மையான பார்வை இவ்விரண்டிலுமே மனிதர்களை எளிதாக மிரட்டும் புலிகளை பற்றியும், அது இந்திய தேசிய விலங்கானது எப்படி என்பது பற்றியும் தற்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்… பூனை இனத்தை சேர்ந்த புலியின் உடல் பழுப்பு...
No More Posts