சிட்டுக்குருவியின் சங்கீதம் கேட்கலாம்….

‘கீச்… கீச்… கீச்…’ என்ற செல்ல குரலில் காலையிலேயே சங்கீதம் பாடும் சிட்டுக்குருவியை இன்று வீடுகளிலும் காணோம்.. வீதிகளிலும் காணோம்… சென்னை போன்ற பெரும் நகரங்களில் தேடி பார்த்தாலும் கிடைக்காத அரிய இனமாக உருவெடுத்து...
No More Posts