அழிவின் விளிம்பில் அரபு அரசர்களின் பாலுணர்வு பறவை… ‘ஹவுபாரா பஸ்டார்ட்’!

‘ஹவுபாரா பஸ்டார்ட்’ என்பது ஆண்டு தோறும் குளிர்காலத்தில் (நவம்பர்- பிப்ரவரி) மத்திய ஆசியாவில் இருந்து பாகிஸ்தான் பாலைவனத்திற்கு படையெடுக்கும் பறவையாகும். பூர்வீக அடிப்படையில் இதில் ஆசிய மற்றும் வட ஆப்பிரிக்க ஹவுபாராக்கள் என இரு...
No More Posts