இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதற்கான தடையை பாகிஸ்தான் நீக்கியது ஏன்…?

இந்தியா - பாகிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்தகம் எப்போதும் அரசியலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உரி பயங்கரவாத தாக்குதல், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இந்திய ராணுவம் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் தாக்குதல் ஆகிய சம்பவங்களுக்கு பின்னர் பாகிஸ்தானுக்கான இந்தியாவின்...
No More Posts