காவேரி டெல்டா விவசாயிகளுக்கு ஒரு புதிய விடியல்..! ஒ.என்.ஜி.சி. விண்ணப்பம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது..!

காவிரி டெல்டா பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறு அமைக்க ஒ.என்.ஜி.சி. நிறுவனம் அனுமதி கோரிய விண்ணப்பம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது. பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் ஹைட்ரோ...
No More Posts