வெர்ஸ்டாப்பன் மற்றும் ரெட் புல் இன் எதிர்காலம்: பெரெஸ் புதிய ஒப்பந்தத்தின் விளைவுகள்

மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன், ரெட் புல் ரேசிங்கில் தனது கூட்டாளியாக யாரென்று இப்பொழுது அறிந்துள்ளார். 2025 மற்றும் 2026 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்த அணியில் சேர்ஜியோ பெரெஸை வைத்திருப்பதற்கு முடிவு செய்துள்ளது. ஆனால், இந்த புதிய ஒப்பந்தம் மன்னிப்புக் குரிய உலக சாம்பியனுக்கு என்ன விளைவுகள் கொண்டுள்ளது?

செர்ஜியோ பெரெஸ் ரெட் புல் உடன் நான்கு ஆண்டு ஒப்பந்தம் செய்திருப்பது மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் க்கு என்ன என்று கேள்வி கேட்கும் போது எளிதான பதில் “அதிகம் இல்லை” என்று தான் கூறலாம். அது உண்மையான பதிலாகும்.

வெர்ஸ்டாப்பனிடம் கூட்டாளிகள் பற்றிய கேள்வியை கேட்டால், அவர் சிரிப்பார். இது அவருக்கு சுருக்கமாகவே இருக்க விருப்பப்படும் கதை: “நான் எனது செயல்பாடுகளையே மையமாகக் கண்டு கொள்கிறேன்.”

இந்த கேள்விக்கு பதிலளிப்பதில், சில முடிவுகளை எடுக்கலாம். வெர்ஸ்டாப்பன் யாரிடமிருந்தும் தப்பிக்க மாட்டார், ஆனால் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் அவர் தனது கூட்டாளியிடமிருந்து எதற்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை என்று அவர் நிச்சயமாக தெரியும்.

பெரெஸுடன் நல்ல கூட்டாளியா? இதை பெரெஸ் தொடர்ந்து நிரூபிக்க வேண்டியுள்ளது, ஆனால் இந்த மெக்சிகோ வில் பிறந்தவர் தன்னுடைய தரத்தால் அணிக்கு புள்ளிகளை கொண்டுவரும் திறமையை அடிக்கடி நிரூபித்துள்ளார்.

வெர்ஸ்டாப்பன் பெரெஸ் தொடர்வதைப் பற்றி அறிந்ததும், ரெட் புல் அமைப்பின் முன்னணி குருதியாக அவர் இருப்பது உறுதியாகும். பெரெஸ் வெர்ஸ்டாப்பனை எதிர்கொள்வதில்லை அல்லது ரெட் புல்லில் உள்ள தரநிலையை கேள்வி கேட்பதில்லை.

இதற்குப் புறம்பாக, பெருந்தன்மை கொண்ட ஓட்டுனர் ஃபெர்னான்டோ அலோன்சோ எளிதாக இரண்டாம் நிலை ஓட்டுனராக அங்கு இருக்க மாட்டார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.

ரெட் புல் பெரெஸுடன் நிரந்தரத்தன்மை மற்றும் தொடர்ச்சியுடன் ஒரு சூதாட்டம் ஆடுகிறது.

ரெட் புல் அமைப்பில் பொது அமைதியற்ற நேரத்தில், இது அணிக்கு மிகவும் நல்லதாகும். வெர்ஸ்டாப்பன் மற்றும் ரெட் புல் புதிய ஓட்டுனர் எவ்வாறு செயல்படுவார் என்பதற்காக கவலைப்பட வேண்டாம், ஏனெனில் அவர்கள் பெரெஸுடன் இருப்பதில் நன்றாகவே தெரியும்.

பெரெஸ் அடிக்கடி (அல்லது எப்போதும்) கோரையில் வலிமையாக இருந்தாலும், கோரைக்கு வெளியில் இருவரும் நல்ல தொடர்பு வைத்திருப்பது முக்கியமாகும். பெரெஸுடன் இந்த தொடர்பு உள்ளது.

ஆம், அவர்கள் சில முறை எதிர்மறையாக இருந்துள்ளனர், குறிப்பாக 2022 பிரேசிலியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸில், ஆனால் பொதுவாக, இவர்கள் ஒரு நல்ல கூட்டணி.

எவ்வாறு பார்த்தாலும், கூட்டாளிகளாக அவர்கள் ஒரே குழுவின் ஒரு பகுதியாக உள்ளனர், மற்றும் ஒற்றுமை முக்கியமல்லவா, இது ரெட் புல் க்கும் பொறுத்தமானது.