இயற்கையின் கருணை… ‘எவா் கிரீன்’ ராட்சத கப்பல் மீட்கப்பட்டது எப்படி…?

எகிப்து நாட்டில் உள்ள சூயஸ் கால்வாய் ஆசியாவின் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியையும் ஐரோப்பாவின் செங்கடல் பகுதியையும் இணைக்கும் முக்கிய நீர்வழித்தடமாகும். 193 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த கால்வாய் உலகின் முக்கிய நீர்வழிகளில் ஒன்றான சூயஸ்...
No More Posts