ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா – 41 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மிகவும் சிறந்த சாதனை!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய அணி மூன்றாவது நாள் தொடக்கத்திலே 3 பதக்கங்களை வென்று 12 பதக்கங்களுடன் 7வது இடத்தில் இருக்கிறது. இதில் குறிப்பாக 41 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குதிரையேற்ற பந்தயத்தில் இந்தியா முதல் தங்கம் வாங்கி இருக்கிறது. டிரஸ்சேஜ் எனப்படும் குதிரையை பயிற்று சாகசம் செய்யும் போட்டியில் […]